Hacked by ./Mr.L3RB1-404 - Sorong6etar

A l w a y s S a d
$ Sampai detik ini kamu masih menjadi alasan kenapa hatiku belum mau menerima siapa pun. $
Doraemon v1.5 - BL4NK0N - 4LM05TH3V!L - Aero7 - Syntax7 - Rex4 - ./Girls_Hax0r - z3r00_c00d3r - MyrSelc - illusionz - MR.Donut's -WhiteSystem'/404 - Vinzhaxor404 - RUTH72_
┬ęcopyright 2017 - Samarinda Hacker Rulez